19461023 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel W. Hellinga -concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sociëteit De Koepel (Wytze Gs. Hellinga)

Amsterdam, ca. 23 oktober 1946

Zeer geachte, Hoog Geleerde Heer,

Het verheugt mij ten zeerste door U uitgenoodigd te worden tot het lidmaatschap Uwer Sociëteit. Gaarne zal ik deze uitnoodiging met dankzegging aanvaarden, onder voorbehoud evenwel, als U mij dit veroorloven wilt, dat het laatste artikel der reglementen, door mij vooralsnog beschouwd mag worden, als non-existent.

Met de meeste Hoogachting,

MV

concept

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA