19460414 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 april 1946

Amsterdam –

14. iv. '46 –

Zaterdag –

Beste Thijs,

Wat een geluk, dat Thea D. een woning voor je vond! en dan nog wel op een van de grachten! Je weet niet half, wat dit in dezen tijd wil zeggen...

Het Groene Nieuws is zoo gunstig als 't maar kan. Gisteren sprak ik een van de leiders, en bracht hem je voorstel, om voor elk nummer een bijdrage te leveren, over. Ik heb maar 'n beetje "duur" met je gedaan, en gezegd, dat je op tenminste f 200.- per maand moest kunnen rekenen. Dat kreeg ik erdoor. –

Uit je brief maak ik op, dat je niet al in Mei maar pas in Augustus in Holland komt. Men hoopt, dat je te beginnen met Mei vanuit Frankrijk al stukken zal willen zenden. Het hoeft niet per sé over muziek te zijn; je bent geheel vrij. En voor dien tijd van Mei tot Augustus hoeft het ook niet elke week te zijn – je kunt dan tóch rekenen op die f 200.- per maand, zoodat je dan bij aankomst hier tenminste 'n kleine duit hier vindt liggen. – Dit laatste besprak ik vanmorgen met Mr. R.H. Dijkstra, die niet officieel in de redactie is, maar achter de schermen zoo'n beetje de machtige man blijkt te zijn. Hij is al sinds vele jaren een van mijn beste kennissen, en van hem ging het plan uit, jou te vragen om medewerking. Hij komt begin Mei een week in Parijs, en zal zich dan met je in verbinding stellen. Ik heb hun gezegd, dat "de Groene" om jouw medewerking benijd zal worden door de vele nieuwe weekbladen, die hier sinds de bevrijding geboren zijn, en ik heb inderdaad alle hoop, dat je deze woorden waar zal maken. – Je kunt hier nu dus voorloopig rekenen op f 500.- per maand, en daar kun je makkelijk van rondkomen.

Dijkstra zul je wat eigendommelijk in zijn optreden vinden, maar dat is een uiterlijke schijn. Hij zal je blijken een en al bereidwilligheid te zijn. – Ik heb er echt pret in, dat dit alles nu zoo goed voor je is geloopen, en ik verheug er mij meer op dan ik je zeggen kan, dat je late terugkeer in dit land onder zulke veelbelovende auspiciën inzet. Had Enny dit nu nog maar mogen beleven – dat is, ook voor mij, de eenige schaduwzijde aan deze gelukkige oplossing.

Hartelijke groeten en een hand van je

Jany

Je hoort nu binnenkort ook direct van "de Groene" –

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA