19390406 Comité Maneto Guillaume Landré aan Matthijs Vermeulen

Comité Maneto (Guillaume Landré)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 6 april 1939

6 April 1939.

Weledele Heer,

Hierbij hebben wij het genoegen U mede te deelen, dat ons Comité besloten heeft op het concert van Woensdag 24 Mei a.s. Uw 3e. simfonie uit te voeren. Wij verzoeken U derhalve ons omgaand het volledige materiaal daarvan te willen toezenden (aan ons adres: de Lairessestr. 19 Amsterdam-Z.).

Zeer binnenkort zal de Heer van Gilse persoonlijk U uitvoerig schrijven.

Inmiddels met de meeste hoogachting

Namens het Comité Maneto

Guillaume Landré

secretaris.

Ik verheug mij persoonlijk zeer dat wij in staat zijn uw werk eindelijk eens tot klinken te brengen.

Landré

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA