19161013 Matthijs Vermeulen aan Willem Mengelberg-concept

Matthijs Vermeulen

aan

Willem Mengelberg

Amsterdam, 13 oktober 1916

13 Oct 1916

Z. V. H. M. [Zeer Vereerde Heer Mengelberg]

Ongeveer een jaar geleden had ik de eer U eene partituur te doen toekomen. U hadt toenmaals de welwillendheid mij mede te delen, dat U vóór den zomer, moeilijk tijd zoudt kunnen vinden om het werk in te zien en verzocht mij zoo lang geduld te oefenen. Ik heb dit zeer op prijs gesteld, doch nu de zomer voorbij is en U het werk wellicht hebt doorgebladerd zou het mij veel genoegen doen van U te mogen vernemen welke beslissing U genomen hebt.

Ik hoop niet te veel van Uw bezigheden te vergen en blijf met de meest respectueuse hoogachting

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA