19080407 Matthijs Vermeulen aan Jacques Hartog

Matthijs Vermeulen

aan

Jacques Hartog

Amsterdam, 7 april 1908

Amsterdam 7-4-08

Vereerde meester,

Nu maak ik me ongerust en vraag mij ál den tijd af, of de moeite die U wilde doen voor me, tot het goede gevolg leidde, dat zij zelf al meer dan waard is. Moet ik U nog antwoorden op Uw schrijven van 2 April? Van middag sprak ik Mr. Dan. de Lange ook. Mocht U iets voor me weten, meester, ik zal me zoo gentleman-like maken als ’t kan. Chévelure er af, hooge boord, anderen hoed.... Voor een anderen hoed moet ik echter eerst nog wat naar den lommerd brengen!! Wat zal ik blij zijn, en er U dankbaar voor, als ik uit mijne misères ben. Mag ik U vragen of U zaturdag dien uitgever hebt gesproken, en met welk resultaat? Ik ben er verschrikkelijk nieuwsgierig naar. Wilt U me nog wat terug schrijven meester?

Met alle vereering

MatthijsVanderMeulen.

Cornelis Anthoniszstr 19II

Verblijfplaats: Bijzondere Collecties UvA, hs. Hg A III