MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670207 Sem Davids aan Matthijs Vermeulen

Sem Davids

aan

Matthijs Vermeulen

Castricum, 7 februari 1967

Castricum 7. 2. '67

Beste Thijs, ik ben bijzonder blij geweest, en tevens eerbiedig gestemd, om je pagina in de Groene, die zo ouderwets-strijdbaar was en zo ouderwets helder geschreven. Ik vond dat ik je dit ter gelegenheid van onze verjaardag best eens mocht schrijven.

Ik weet Thijs, dat je het moeilijk hebt. Hou je zo taai mogelijk − de lente is op komst, met muziek en al.

Een stevige handdruk, en hartelijke groeten aan Thea en mijn oude jonge vriendin Odilia.

Sem

P.S. Zoëven thuiskomend hoor ik, dat jullie hebt opgebeld. Hartelijk dank!

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA