MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19660602 Frank Onnen aan Matthijs Vermeulen

Frank Onnen

aan

Matthijs Vermeulen

Parijs, 2 juni 1966

Paris, le 2 juin 1966

Beste Thijs!

Even slechts één woordje om je te zeggen dat ik – na een recent telefonisch signaal van Donald − met jullie heb meegeleefd – om het woord te desavoueren dat wil dat uit het oog uit het hart zou zijn − En dat ik nu met verlichting heb vernomen dat je weer naar huis bent teruggekeerd. Tweede reden tot vreugde: dat je je 7o Symfonie voltooid hebt die − apotheose van het goede nieuws − in april zal worden uitgevoerd! Ik hoop me dan dus onder je supporters te kunnen bevinden en je dan − of eerder − de hand te schudden met alle warmte der vriendschap die ik nog immer voor je voel —

Veel goeds ook voor Thea

je

Frank

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA