MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650117 Julius Hijman aan Matthijs Vermeulen

Julius Hijman

aan

Matthijs Vermeulen

New York, 17 januari 1965

New York, 17 Jan. 1965

Beste Matthijs,

Zoals ik je al aangekondigd had is op 13 Jan. jl hier je Strijkkwartet uitgevoerd. Ingesloten vindt je het programma en de enige verschenen kritiek uit de New York Times.

Van deze kritiek moet je natuurlijk niets geloven. De uitvoering was uitstekend en het werk maakte een grote indruk. Er was, tot mijn spijt, geen gelegenheid een bandopname te maken.

Wel vonden wij allen het werk te lang. Dit doet geen afbreuk aan de innerlijke waarde; het is meer een practische overweging. Meer dan 30 minuten ononderbroken muziek komt de overzichtelijkheid niet altijd ten goede. Ik geloof bijvoorbeeld dat het belang der muziek meer gediend ware met een volledige onderbreking in 3 delen, en misschien zijn er ook nog andere kortingen mogelijk zonder de vorm uit zijn evenwicht te gooien.

Zoals ik je al schreef wordt het kwartet einde Maart nog eens in een andere zaal opgevoerd. Ontvangen wij geen nadere instructies van je, dan zal het werk gespeeld worden zoals het nu staat. Doch misschien laat je je gedachten eens gaan over een zekere stilte aan het einde van ieder deel, en in dat geval hoor ik nog wel van je.

Houdt mij mijn opmerkingen s.v.p. ten goede en weest ervan overtuigd dat de 148 concertbezoekers allen onder de indruk waren van je werk. De volgende uitvoering vindt weer voor een geheel ander publiek plaats.

Met hartelijke groeten van huis tot huis,

als steeds

Julius Hijman