MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620524 Matthijs Vermeulen aan Gregoriusblad - P. Visser - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Gregoriusblad (P. Visser)

 

Amsterdam, 24 mei 1962

 

24 - mei

Zeer Geachte Heer Visser,

Met alle dank voor Uw uitnodiging tot een herdenkingsstuk over de Mis van Diepenbrock (nieuwe ritus en onvergankelijk document) moet ik U tot mijn diepe spijt berichten dat ik, wegens mijn langdurig verblijf in het buitenland, niet voldoende ingelicht ben omtrent de invloed welke D's voorbeeldig meesterwerk heeft uitgeoefend op de verdere ontwikkeling van onze kerkelijke toonkunst. Daarom acht ik mij geenszins de geschikte persoon om betreffende een zo gewichtig onderwerp een beschouwing te schrijven die volledig zou zijn en die ik tegelijk zou kunnen verantwoorden.

Hoewel ik in deze aangelegenheid geen advies te geven heb, meen ik U te mogen zeggen dat Hendrik Andriessen of Marius Monnikendam zulk een taak met meer gemak en meer deskundigheid zullen behandelen.

Hoogachtend

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA