MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19620515 Gregoriusblad - P. Visser aan Matthijs Vermeulen

Gregoriusblad (P. Visser)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 15 mei 1962

 

Amsterdam, 15 mei 1962

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Onze Redactie zal het zeer op prijs stellen, U bereid te vinden voor ons tijdschrift − waarvan wij U per gelijke post een exemplaar doen toekomen − een artikel te schrijven over de componist Alphons Diepenbrock in zijn betrekking tot de kerkmuziek in Nederland.

Mocht U dit op U willen nemen en kunnen, dan kunnen wij U voor een artikel van 3 à 4 pagina's (eventueel met muziek-voorbeelden) een honorarium aanbieden van f 100,- (honderd gulden). De kopij zou in ons bezit moeten zijn vóór 5 september a.s.

In afwachting van uw nadere berichten,

Hoogachtend,

REDACTIE GREGORIUSBLAD

P. Visser

Redactie-Secretaris

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA