MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600513 Jan C. Verdonk aan Matthijs Vermeulen

Jan C. Verdonk

aan

Matthijs Vermeulen

Hardinxveld-Giessendam, 13 mei 1960

Hardinxveld-G'dam. 13-5-'60.

Zeer Geachte Heer Vermeulen.

Mijn hartelijke dank voor uw schrijven van 19 April l.l. Inderdaad heeft u gelijk dat de kleine Compositie die ik u ter inzage zond niet representatief is.

Ik heb nog practisch geen groot werk gecomponeerd, voornamelijk omdat een druk bezet leven mij de tijd niet liet. In de komende vijf jaar echter ben ik in de gelegenheid mij geheel aan het componeren te gaan wijden, en ik hoop voor zover ik "iets" in mij heb, dat in deze periode tot ontplooiing zal mogen komen.

Het zou mij een groot genoegen doen u t.z.t. één van deze werken ter beoordeling te doen toekomen.

Met nogmaals mijn hartelijke dank voor uw bereidwillige inzage verblijf ik met de meeste

Hoogachting

JC Verdonk

J.C. Verdonk

Rivierdijk A167

Hardinxveld-G'dam.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA