MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600419 Matthijs Vermeulen aan Jan C. Verdonk - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jan C. Verdonk

 

Laren, 19 april 1960

 

19-4-60

Zeer Geachte Heer Verdonk,

Gelieve mij te verontschuldigen dat de omstandigheden mij verhinderden om U eerder te antwoorden op uw brieven van 2-2 en 24-3 '60.

Het is mij onbekend of Donemus partituren uitleent aan niet-leden. Maar als D u geluidsbandjes bezorgt zal de stichting U vermoedelijk ook partituren toevertrouwen. In ieder geval kunt U het vragen, dunkt me.

Uit de kleine compositie welke U mij ter inzage zendt (en die u hierbij terug ontvangt) kan ik moeilijk enige conclusies trekken. De zetting is niet onberispelijk, en het procédé van de omkering der stemmen heeft mij nooit aangelokt, tegenwoordig minder nog dan vroeger, omdat heden zoveel vrijheden geoorloofd zijn, of genomen worden, hetgeen deze techniek al te gemakkelijk maakt. Trouwens, zelfs in de uitnemendste voorbeelden, is het expressieve effect van de omkeringen maar zelden noemenswaard bemoedigend.

De ontwikkeling van uw visie op de harmonische en andere mogelijkheden schijnt mij nog in een aanvangsstadium. Oefeningen in vrije inventie schijnen mij in alle opzichten nuttiger.

Het verwondert mij dat er in uw muzikale gegevens volstrekt geen eigentijdse weerklank te bespeuren valt.

Kortom, gedachtig aan het gezegde, dat de volharding wint, wens ik U het beste. Het enige waarvan ik U verzekeren kan is dat onder de hemelen geen welgezinde poging ooit verloren gaat.

Met de meeste hoogachting

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA