MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600324 Jan C. Verdonk aan Matthijs Vermeulen

Jan C. Verdonk

aan

Matthijs Vermeulen

Hardinxveld-Giessendam, 24 maart 1960

Hardinxveld-G'dam 24-3-'60.

Geachte heer Vermeulen.

Enige weken geleden ontving ik van Donemus één mijner geluidbandjes terug met enige van Uw werken n.l. "La Veille" 2e Symphonie en het Strijktrio.

Uw werk heeft mij wederom getroffen, door het sterk geïnspireerde karakter, vooral de 2e Symphonie heeft mij veel luistergenot gegeven.

Kunt u mij zeggen of ik van een uwer werken de partituur ter inzage kan krijgen ev. via Donemus? Het zou mij zeer veel genoegen doen Uw muziek te bestuderen en naar mijn beste kunnen te propageren.

Mijn hartelijke dank voor uw medewerking en verblijvend met de meeste hoogachting,

JC Verdonk

J.C. Verdonk

Rivierdijk A167

Hardinxveld-G'dam

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA