MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600202 Jan C. Verdonk aan Matthijs Vermeulen

Jan C. Verdonk

aan

Matthijs Vermeulen

Hardinxveld-Giessendam, 2 februari 1960

Hardinxveld-G'dam. 2-2-'60.

Geachte Heer Vermeulen.

Mijn hartelijke dank voor uw sympathieke brief.

Ik heb inmiddels naar Donemus geschreven maar nog niets vernomen.

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van mijn opvatting van polymelodisch componeren.

Het is heel eenvoudig van opzet, maar ik heb het gekozen omdat het mijn opvatting het best typeert. Een bezetting is nog niet voorgeschreven.

Hoewel met de eisen der conventionele harmonieleer hoegenaamd geen rekening is gehouden is het wel tonaal gedacht.

Het uitwijken naar grotere melodische en daarmee gepaard gaande harmonische vrijheid is met deze techniek uiteraard zeer wel mogelijk.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw bereidwillige inzage, en ik hoop dat u mij onverbloemd uw mening zult willen geven.

Hoogachtend.

JC Verdonk

P.S. Elke melodie heeft een naam. (karakter.)

Jan. C. Verdonk

Rivierdijk A167

Hardinxveld-G'dam

Tel: 2130.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA