MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600120 Matthijs Vermeulen aan Jan C. Verdonk - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jan C. Verdonk

 

Laren, 20 januari 1960

 

20 jan. 1960

Zeer Geachte Heer Verdonk,

Wat mijn persoonlijke ontwikkelingsgang betreft, deze heeft zich door een bijzondere samenloop van omstandigheden anders voorgedaan dan de Uwe. Ik ben begonnen bij de middeleeuwse contrapuntisten, ben daarna overgeschakeld naar de harmonie (en melodie) van de becijferde bas (Bach) en zo vervolgens aangekomen bij klassieken en modernen.

Ik geloof dat deze evolutie in menig opzicht de voorkeur verdient. Maar tot dusverre heb ik niemand ontmoet die haar methodisch en grondig doormaakte in haar drie stadia en disciplinen.

Het zou mij interesseren een proeve te zien van uw opvattingen der polymelodische schrijfwijze.

Voor zover ik weet bestaan er van mijn composities slechts "banden" van de 2e en 6e symph, van La Veille, het Trio à cordes en de Passacaille et Cortège. De overige (4e en 5e symph) zijn buiten mijn voorkennis vernietigd. Hoe U zich de bewaarde banden kunt verschaffen is mij onbekend. Ik weet niet of Donemus uitleent. Het zou gemakkelijk zijn om naar Donemus te gaan en er een duplicaat te maken van de nog bestaande banden. Maar ik vraag mij af of dit geoorloofd is. In ieder geval zou dat geprobeerd kunnen worden.

Met dank voor het vertrouwen dat u in mij stelt

en met de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA