MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600118 Jan C. Verdonk aan Matthijs Vermeulen

Jan C. Verdonk

aan

Matthijs Vermeulen

Hardinxveld-Giessendam, 18 januari 1960

Hardinxveld-G'dam. 18 Jan '60.

Zeer Geachte Heer Vermeulen.

Mijn naam in Jan C Verdonk en ik woon in Hardinxveld-Giessendam. (Z.H.) Hoewel ik hoegenaamd geen contacten heb met de officiëele muziekwereld koester ik een grote belangstelling voor (symphonische) muziek. Mijn muziek studie was gedeeltelijk auto-didactisch, gedeeltelijk samengesteld uit lessen van o.a. Coos v Overbeek te Breda en Karel Mengelberg te Amsterdam. Ik componeer min of meer polymelodisch, dit typisch genoeg naar aanleiding van de studie die ik van de koralen van Bach maakte. De z.g. gewaagde sprongen, waarbij herhaaldelijk kwart, kwint en octaaf parallellen ontstaan, zonder dat dit aan de schoonheid van het werk afbreuk doet, integendeel het zelfs een bijzondere bekoring geven, deden mij tot de overtuiging komen dat de melodische sterkte van de stemvoering de sleutel tot dit geheim bevatte. Experimenten in deze richting deden mij 3 tot 4 melodieën welke alleen een summier harmonisch schema gemeen hadden combineren zonder verder rekening te houden met de eisen der conventionele harmonieleer. Kort daarna hoorde ik een uitvoering van een uwer Symphonieën.

Het werk maakte diepe indruk op mij. Zoals dit meestal gaat, hoorde en las ik nu meer over U en uw werk en las o.a. Uw boek, "Principen der Europ Muziek" en de pocket uitg. "Muziek dat wonder". Ik voel me sterk tot uw werkwijze en interpretatie aangetrokken en zou gaarne meer van uw werken horen.

Nu ben ik in het bezit van een goede bandrecorder en zou gaarne "banden" met opnamen van uw werk bekomen om te beluisteren en te bestuderen.

Kunt u mij ook zeggen of hiertoe een mogelijkheid bestaat? Het weinige wat ik van Uw werk hoorde doet mij sterk naar verdere kennismaking verlangen.

Ik hoop dat U mij niet te lastig vindt, en verblijf in de hoop een gunstig antwoord van U te mogen ontvangen.

Hoogachtend

JC Verdonk

Jan. C. Verdonk

Rivierdijk A167

Hardinxveld-G'dam.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA