MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580210 Bert Bakker aan Matthijs Vermeulen

Bert Bakker

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 10 februari 1958

Den Haag, 10 februari, 1958.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Al dagen van tevoren heeft de heer Bakker mij de opdracht gegeven, op 8 februari U een gelukstelegram te sturen met de volgende inhoud:

--- met onze oprechte bewondering en warme gelukwensen

Victorine en Bert Bakker ---

Tot mijn grote schande moet ik U bekennen, geen moment aan dit telegram meer te hebben gedacht op die bewuste zaterdag. Ik vind dit werkelijk afschuwelijk, temeer daar de heer Bakker er zo op aangedrongen had, het niet te vergeten en ik dit ook plechtig had beloofd. Ik durf het dan ook niet aan de heer Bakker te zeggen.

Het enige − zeer flauwe − excuus is, dat zaterdagen in ons bedrijf overstelpend druk zijn.

Ik hoop, dat dit briefje nog een beetje goedmaakt, wat ik persoonlijk als een groot verzuim beschouw. Ik bied U wel mijn excuses aan. De schuld van de heer Bakker is het niet, het is geheel mijn fout.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Bert Bakker/Daamen N.V.

Ch. v. Brussel

Secr.esse

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA