MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580113 Bert Bakker aan Matthijs Vermeulen

Bert Bakker

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 13 januari 1958

Den Haag, 13 januari, 1958.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

op 23 mei a.s. hoopt Jany 70 jaar te worden.

Maatstaf, eventueel in combinatie met de Gids, is bezig een bijzondere aflevering samen te stellen, opdat wij hem die op zijn verjaardag aan kunnen bieden. Ik sprak U daar al over, toen ik het vorige jaar bij U was. Jany stelt er prijs op, dat er in die aflevering bijdragen verschijnen van mensen van wie hij werkelijk houdt. U behoort daartoe.

Wilt U alstublieft meedoen? Het gaat niet om een beschouwing over zijn werk, maar om een of meer herinneringen aan uw persoonlijke belevenissen, die U met Jany zo veelvuldig hebt gehad. Denkt U eens over uw Parijse tijd.

De sluitingsdatum is 15 maart. Mag ik op bijgesloten briefkaart even van U vernemen, of ik op U mag rekenen?

Uw boekje gaat heden voor afdrukken. Het is met de grootste nauwkeurigheid gecorrigeerd. En wat de inhoud betreft: het is voortreffelijk. Ik las nimmer iets mooiers over Bach, dan uw stuk "Zijn erfdeel". Als het boekje goed gaat, moet U vooral een tweede samenstellen.

Met vriendelijke groet, mede voor Mevrouw, ook namens mijn vrouw,

Hoogachtend,

Bert Bakker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA