MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19571205 Bert Bakker aan Matthijs Vermeulen

Bert Bakker

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 5 december 1957

Den Haag, 5 december, 1957.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ook ons verbaasde de uiteindelijke omvang van uw Ooievaar. Toch laat ik thans die omvang liever zoals ze is, omdat wij op willen schieten met de productie. De totale omvang in druk zal nu worden 168 bladzijden. Ik verwacht wel iets van de verkoop. Mocht deze aan die verwachtingen beantwoorden, dan voel ik er meer voor, een tweede bundel te brengen. Wanneer wij nu zouden besluiten, het aantal pagina's uit te breiden, ontstaat er toch een aanzienlijke vertraging t.o.v. de verschijningsdatum.

Met vriendelijke groet van huis tot huis,

Bert Bakker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA