MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561130 Sem Davids aan Matthijs Vermeulen

Sem Davids

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 30 november 1956

Amsterdam, 30.11.56

Beste Thijs,

Dit is in zekere zin een vervolg op de brief van Jan van 12 november. Immers, in het nummer van 1 december is dan dat "officiële afscheid" opgenomen.

Ik hoef je nauwelijks te zeggen dat het stukje dat Rients over je schreef ons allen uit het hart gegrepen was, vooral omdat het niet alleen gaat over wat je in de Groene geschreven hebt, maar ook over wat je aanwezigheid in ons midden voor ons heeft betekend. Reken maar dat we je missen. Reken ook maar dat we het allemaal altijd bijzonder prettig zullen vinden als het toeval je naar Amsterdam drijft en je dan verder gedreven wilt worden naar het Westeinde.

Jammer is − maar dat zullen de lezers nauwelijks merken – dat in de eerste zin bij de revisie een kleine fout geslopen is. Waar van "activiteit" gesproken wordt moet dat "creativiteit" zijn.

We zijn natuurlijk erg benieuwd wat je van de "opvolging" vindt. Horen we dat eens?

De hartelijkste groeten, ook aan vrouw en kind.

Sem

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA