MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560708 G. Mensink aan Matthijs Vermeulen

G. Mensink

aan

Matthijs Vermeulen

Hattem, 8 juli 1956

Hattem, 8 Juli 1956.

Zeer Geachte Heer Matthijs Vermeulen,

een alleen Lager onderwijs gevolgd hebbende, aan U, een brief te schrijven, heeft mij doen aarzelen.

Toch voel ik mij gedwongen dit nu toch nog te doen.

De Tweede Symfonie klinkt nog in mij die ik hoorde, via de radiocentrale donderdagavond.

Veel luister ik naar de Concertmuziek (radio) maar lang niet altijd word men geroerd door de klanken. Dit was voor mij een opgaan in het geluid: eerst de worsteling. Een onvergetelijke avond.

Als dankbare luisteraar

hoogachtend

G Mensink.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA