MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560405 Matthijs Vermeulen aan Lia Palla

Matthijs Vermeulen

aan

Lia Palla

Amsterdam, 5 april 1956

Amsterdam

Herengracht 330

5 April 1956

Beste Lia,

Wij lazen het affreuze ongeluk van Frank in de N.R.C. Ik was er helemaal beroerd van en heb verschillende dagen de kranten nageplozen om te weten hoe het per slot was afgelopen. Verder geen letter meer, en, gelukkig, geen nieuws goed nieuws. Ik had je graag geschreven, een woordje, maar ik had je adres niet, dat er bij mij nooit in heeft willen blijven. Ik zie enkel de straat en het huis. Nu staat je adres ten minste op de enveloppe. Om dezelfde reden bleef een vroegere brief van je onbeantwoord, hoewel ik bij kennissen rondvroeg.

Wij hopen dat de genezing haar normale gang gaat. Ons dochtertje maakt 't goed. Zij heeft ferm geschaatst deze winter en fietst op haar eentje door de stad. Ik hou mijn hart vast en dat is iets waar je nooit aan went. Verder geen klagen. Ook Thea niet.

Wij moeten uit onze woning. Een kapitalist heeft haar bouwvallig laten verklaren na haar gekocht te hebben. Dat kan. Hoe vin je zo iets? Hij beweert dat we op instorten staan. Hij is bezorgd over ons!

Als je me het uur meldt waarop je speelt zullen we ons best doen om te luisteren. Ik verheug me om je goede herinneringen en je sympathie die maar met één oog slaapt. De mijne, de onze, is wederkerig.

Mocht je bij geval komen aanlopen probeer dan om me te kunnen zeggen of het Wohltemperirte [lees: Wohltemperierte] Klavier waarvan je mijn exemplaar hebt, van Czerny is, gemetronomiseerd door Czerny, en of mijn geheugen me niet bedriegt wanneer ik meen dat Czerny de tempi zeer snel gemetronomiseerd heeft. Ik kon deze editie niet meer in handen krijgen. Misschien is ze uit de handel?

Veel hartelijks van ons beiden voor Frank, en onze beste wensen. Ik zal blij zijn als ik hem in mijn binnenste weer "gewoon" en gezond zie. Wat een schok voor je!

Vriendschappelijke hand van Thea en

Matthijs.

De brave borst Donald werkt stevig maar heeft geen tijd.

louter in fotokopie bewaard gebleven