MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551207 Matthijs Vermeulen aan Sem Davids - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sem Davids

 

Amsterdam, 7 december 1955

 

7 Dec. 55

Beste Sem

Je moet er mij niet kwaad op aankijken (dat doe je niet, en ik zie je al lachen) wanneer een zo vriendelijke uitnodiging van je wel weerklank vindt maar geen gehoor. Luister even: in plaats van af te stompen (wat normaal zou zijn) word ik, door de werking der tijdsomstandigheden, hoe langer hoe meer emotioneerbaar. Er zijn een menigte onderwerpen, bijna het hele bestel der huidige wereld, waarover ik niet meer met een minimum koelbloedigheid kan denken noch praten. Het is onmogelijk om er een of ander op onze vergaderingen niet aan te roeren. Dat zou nog gaan als er ergens een centrum van harmonie was, een convergerend punt. Ik zie dat op 't ogenblik niet. Mijn horizon, vol onweer, is daar de schuld van. Ik wacht dat hij opklaart. Zolang daar die electriciteit hangt is het veel verstandiger om contacten te vermijden welke niets anders kunnen maken dan kortsluiting. Het ligt aan mij en het spijt me dat er niets aan te doen valt. Maar geloof me: van mijn kant lijdt de vriendschap daar niet onder en blijft dezelfde.

Met hartelijke groeten,

Matthijs

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA