MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531213 André Volten aan Matthijs Vermeulen

André Volten

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 13 december 1953

 

amsterdam, 13.12.1953

beste matthijs,

gister las ik in de krant, dat je tweede symphonie in brussel bekroond werd. ontvang mijn beste gelukwensen voor deze onderscheiding. aan het werk zelf en aan jouw werken in het concretiseren van de verhouding mens-klank doet een prijs niet af of toe, maar het stemt gelukkig, dat anderen ontroerd worden door jouw wezen, waaruit blijkt, dat we in grotere verbanden leven en ieder wezenlijk werk ook een werkelijke bijdrage en bevestiging is.

onnodig je te zeggen, dat ik van harte instem met je critiek op jozef krips. in bepaalde kringen schijnt men slecht te kunnen verdragen, dat jij de muziek als een wezenlijke waarde belijdt. ook in de beeldende kunsten zouden we een criticus moeten hebben, die zich hiermede vereenzelvigt. altijd blijkt weer dat interesse niet voldoende is en er meestal naast is.

na nog enige tijd aan een tweede beeld gewerkt te hebben, ben ik thans als volontair werkzaam in de werkplaatsen van de nederlandse dok en scheepsbouwmaatschappij, teneinde te trachten een verhouding op te bouwen tot de diverse metalen en metaaltechnieken. te zijner tijd hoop ik in deze hedendaagse gegevenheden iets te kunnen uitdrukken. ik zou het vlak willen uitbreiden en uitbouwen in verschillende ruimtelijke richtingen.

ik hoop, dat het jou en je vrouw en dochter goed gaat.

je andré