MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531010 Nap de Klijn aan Matthijs Vermeulen

Nap de Klijn

aan

Matthijs Vermeulen

Laren, 10 oktober 1953

Laren NH. 10 October '53.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Met veel belangstelling lezen wij altijd Uw zéér boeiende artikelen over het muziekleven. (Groene Amsterdammer) Ik betreur daarom vooral het feit, dat men U blijkbaar niet voldoende, of in 't geheel niet, op de hoogte heeft gesteld van de redenen waarom ondergetekende, en ook eenige andere bekende kunstenaars, geheel belangloos bereid gevonden zijn, voor de organisatie "De Suite" te Amsterdam één der vier concerten te verzorgen in de kleine zaal van het Concertgebouw, met het doel voor de "Suite" (welke inderdaad alléén bedoeld is: jonge kunstenaars de gelegenheid te geven zich zonder kosten te laten horen etc., EN om werken ten gehore te brengen, welke nooit of heel weinig zijn uitgevoerd.

De bedoeling is het, door middel van deze vier concerten in groter zaal, leden te werven voor "de Suite"; een grooter kring luisteraars daardoor te bereiken, waardoor de kosten welke door de Suite worden gemaakt, ten bate der jonge kunstenaars, hierdoor kunnen worden gesteund.

Bovendien spijt het mij, dat U niet op de hoogte bent gesteld van het feit dat ons Duo op het openingsconcert een programma heeft uitgevoerd van Hedendaagsche werken, waarbij de meeste eerste uitvoeringen zijn geweest.

11 September j.l. in "De Suite" uitgevoerd: Moeschinger – Lex van Delden – Stanley Bate – Schönberg (Fantasie op. 47) Variations and Capriccio van Norman Della Joio en cinq pièces brèves van Bohuslav Martinu.

Het zou mij zeer aangenaam zijn, wanneer U van bovenstaand nieuws nota zoudt willen nemen, en tzt. in één Uwer artikelen zoudt willen opnemen, waarvoor ik U bij voorbaat hartelijk dank zeg.

Het zal U misschien interesseren, dat ik NA kennis te hebben genomen van uw strijktrio (indertijd ± 1932 door Waleson – Smit en Bresser uitgevoerd) te Amsterdam – Concertgebouw, ik dit werk verscheidene malen heb uitgevoerd.

(Ik ben in deze jaren tweede violist geweest in het Waleson kwartet, en heeft Waleson naderhand alt gespeeld en Hesse violoncello. Ook in Parijs hebben wij uw trio gespeeld en ik meen ook in Londen. Wij zouden het buitengewoon prettig vinden, wanneer U voor ons Duo, dat toch in groote omvang hedendaagsche muziek propageert, eens een Sonate OF Duo concertante zoudt willen schrijven, tenminste wanneer U er tijd en lust toe zoudt gevoelen.

Uw Symphonie (in Rotterdam door mij beluisterd) heeft mij ZEER geboeid, en heeft Uw sterke persoonlijkheid welke hieruit sprak diepe indruk op mij nagelaten.

Ik vond het prettig U dit even te laten weten.

Inmiddels, met beleefde groeten en meeste

Hoogachting,

Uw

Nap de Klijn

P.S. Ook de Sonate voor Violoncello en piano, vond ik ERG mooi. (Voor de NCRV. uitgevoerd door Van Leeuwen Boomkamp en Voorberg), eenige maanden geleden.

N de Kl

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA