MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520503 Nederlandse Radio Unie - E. Bomli aan Matthijs Vermeulen

Nederlandse Radio Unie (E. Bomli)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Hilversum, 3 mei 1952

 

Hilv., 3 Mei '52.

Zeer geachte Hr. Vermeulen,

U hadt het voornemen, om Dinsdagmiddag a.s. de opname van Jan van Dijk met het Kamerorkest bij te wonen.

Het begint om half drie. Indien U mij laat weten, op welk tijdstip U in H. arriveert, kan ik U en Uw echtgenoote, zoo zij medekomt, van het station halen.

Met beste groeten, ook aan Uw vrouw

E. Bomli

 

tel. K 2950-5942 of

particulier adres

Alexanderlaan 18 Hilversum

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA