MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510803 Matthijs Vermeulen aan Henriëtte Bosmans

Matthijs Vermeulen

aan

Henriëtte Bosmans

Amsterdam, 3 augustus 1951

Amsterdam

Herengracht 330, 3 Aug. 1951

Beste Jettie, Hierbij nog een Groene aan de legerstede die je misschien al verlaten hebt om te wandelen. Ik ben er niet zeker van. Gisteren, met Odilia daar voorbijgaand, meende ik uit de verte je silhouette te zien op het balcon. Als het meisje niet te moe was geweest na gespeeld te hebben bij de fontein, zouden we even naar boven geklommen hebben om te zien! Nu laat ik deze communicatie maar over aan de vriendelijkheid van degene die een adres te veranderen zou hebben om je haar te bezorgen. Dikwijls denk ik aan je met de wens dat je weer muziek zult maken. Het is zo merkwaardig dat alles op de wereld in orde zou zijn wanneer verwerkelijkt werd, wat de meeste componisten bedoelen! – Morgen gaan wij voor twee weken naar Laren. Ik hoop op een verheugend weerzien.

Matthijs.

briefkaart

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut