MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510726 Matthijs Vermeulen aan Henriëtte Bosmans

Matthijs Vermeulen

aan

Henriëtte Bosmans

Amsterdam, 26 juli 1951

Amsterdam

Herengracht 330

Donderdag 26 Juli 51

Beste Jettie,

Nadat ik Dinsdag bij je weg was raakte ik bezorgd over het effect der ontsteltenis welke die omgewaaide bloemvaas op je moest veroorzaken. Ik heb mijn schrik maar laten doen. Dit is de beste methode, lijkt me, als je uit de verte schrik hebt voor een ander. Vergeef me mijn onhandigheid; juist toen 't gebeurde wilde Odilia me ontsnappen naar de trap of de open omheining rond die afgrond, wat me zelf verwarde.

Die brief van F.S. die je me lezen liet, heeft me verwonderd en verbaasd. Zo kende ik hem nog niet, met dat perspectief van geresigneerde wanhoop, die hij, letterkundig bezien, heel goed uittekent. Ook deze begaafdheid van hem was mij een verrassing. Het totaal wekt de indruk van een soort diepte en achtergrond. Maar ik voel er een deprimerende toon. Ik bemerk bij hem het soort van diepte, die tegenwoordig bijna iedereen heeft, waaraan haast iedereen sukkelt. Hij schijnt te lijden aan lusteloosheid, en aan het devies "à quoi bon?" Als hij hier was zou ik hem graag eens schudden. Ook ik heb een tijdlang behoord tot de "aquoibonisten". Ik zou daarom nog razend kunnen worden tegen mezelf, want niets is gevaarlijker dan zich te laten glijden op dat hellend vlak. Precies op 't nippertje heb ik het bemerkt; van die gunst zou ik niet alléén willen profiteren. Alles kan beter worden wanneer we logisch en nuchter bedenken wat wij zijn: verantwoordelijk voor dertig millioen eeuwen wordingsgeschiedenis. Te gaan duizelen op die sport van de Jacobsladder moest allang geboekt staan als een minus dat niemand zich min of meer dilettantisch mag veroorloven.

Hou je vast! Tot weerziens; op een dag in Wijk aan Zee misschien. Met veel hartelijks van Thea, en zonder twijfel ook van Odilia als zij het zeggen kon,

je

Matthijs.

Odilia komt juist binnengestormd en zegt me: dàt is een brief voor Jettie!

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut