MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491022 Henriëtte Bosmans aan Matthijs Vermeulen

Henriëtte Bosmans

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 22 oktober 1949

 

Amsterdam

22 Oct 1949.

Hendrik Jacobszstr. 121

Beste Matthijs,

Het is méér dan bespottelijk dat ik er in deze bewogen weken – door de 4e en de 5e –, niet toe heb kunnen komen je persoonlijk de hand te drukken – knellen mag ik wel zeggen want ik was heelemaal ademloos na de 5e – (de 4e heb ik helaas niet kunnen hooren). – Ik hoop niet dat je eenige "intelligente" zinnen of woorden van mij verwacht, ik ben daar ècht te dom voor, ik was stupéfait over al die verstandige woorden in de pers, waar halen ze het vandaan? Is dit een soort muziek wat "examens" moet passeeren of op een weegschaal gelegd moet worden? Ben jij het zelf met sommige reacties eens – sta je eenigszins objectief tegenover je eigen werk?

Als ik hierover vakkundig iets zou moeten zeggen zou ik het absoluut niet kunnen, want iedere vergelijkende basis gaat mank, bovendien past dus voorloopig alleen maar het zwijgen en mogen we onze monden pas opendoen na eenige malen aanhoren, vind ik!

Wat mijn (muziek)gevoel betreft: ik was er niet alleen door gepakt, maar ook meegesleurd, het was alsof ik in een land was dat ik niet kende, waar men een taal sprak die ik niet verstond maar toch begreep, in een klimaat dat ik bijna niet verdroeg en uit vluchten wilde, maar niet kòn, het was een sfeer die mij vasthield en die te lang duurde en, nu ik er aan terugdenk, véél te kort duurde, – je ziet hoe beroerd ik mij al uitdruk nu ik erover probeer te praten! – Maar het was een belevenis en ik ben er je dankbaar voor, ook van Beinum en het orkest – (en nu ben ik nog zoo idioot en verwaand om te denken dat de kleur van fransche houtblazers in het tweede deel nòg mooier geweest zou zijn) – maar dat is maar om toch vooral iets "vakkundigs" naar voren te brengen!

Beschouw dit briefje dus als een gestamel van iemand die je, zoo al niet begrijpt, dan toch op éen of andere manier aanvoelt en in je gelooft, en die nog een héélen tijd langer dan "de dag na de uitvoering" over je nadenkt.

Heel veel groeten aan Thea

en aan Odilia

Jetty.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA