MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19481227 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

Frederic von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 27 december 1948

Amsterdam, 27 December 1948

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Tegen het einde van het jaar krijg ik altijd duidelijker dan anders mijn zondenregister voor mijn geest. Daardoor kwam ik er toe, na een jaar van bijna onafgebroken reizen en trekken, de verhoudingen tot onze verschillende auteurs eens na te gaan, met wie ik de laatste tijd weinig of geen contact had gehad.

Eerlijk gezegd heb ik geen goed beeld van onze tegenwoordige verhouding tot U. Is die goed, is die slecht, is ze er helemaal niet? Ik weet het niet en dat op zich zelf is voldoende om mij zeker niet zonder zonden te wanen.

De correspondentie die ik doorzag eindigt min of meer abrupt, nadat U in Maart 1948 een nieuw boek had aangekondigd, waarvoor wij grote belangstelling uitspraken.

Het beste is dunkt me, dat we nu eindelijk elkaar weer eens ontmoeten. Dat kan nu gemakkelijker, omdat ik tegenwoordig in Amsterdam woon, Sophialaan 3, telefoon 91877. Wilt U hier of op kantoor eens opbellen om een afspraak te maken? De kans bestaat, dat ik ┬▒ 15 Januari weer op reis moet. Ik hoop dus van harte dat onze afspraak voor die tijd zal kunnen zijn en dat er ditmaal eens niets tussen komt.

Met vriendelijke groet,

F. von Eugen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA