MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19461111 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

F. von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 11 november 1946

Amsterdam, 11 November 1946

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het uitgeven van boeken is een zaak, welke altijd veel tijd en geduld vergt, in deze tijd echter nog iets meer dan vroeger, omdat én de materialen-positie én de productie-capaciteit sterk zijn ingekrompen.

Wij zijn nu bezig met ons uitgave-programma van 1947. Mocht nu reeds de zekerheid bij U bestaan, dat in de loop van dat jaar een boek van Uw hand gereed zou komen, dan zullen wij er prijs op stellen, dit boek in ons programma op te nemen.

U moet wél begrijpen, dat wij hiermede niet de bedoeling hebben U te haasten of enigerlei pressie op U uit te oefenen. Wij zouden het echter zeer jammer vinden, als U het volgend jaar gereed zoudt komen, dat wij dan misschien in ons productieschema geen plaats zouden hebben gereserveerd.

Gaarne horen wij met een enkel woord van U hierover en tekenen met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

F. v. Eugen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA