MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460623 Paul F. Sanders aan Matthijs Vermeulen

Paul F. Sanders

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 23 juni 1946

Amsterdam-Z., 23 VI 46

Beste Matthijs Vermeulen,

Gisteren vertelde Thea D. me dat zij uw vrouw gaat worden. Een mededeeling die me uitermate verrast heeft en verheugd. Mijn zeer hartelijke gelukwenschen! Ik verheug me niet alleen in het geluk van Thea, maar heel egoïstisch – vergeef me – ook in het feit dat deze band U hechter aan ons land zal binden. Na het lezen van uw eerste bijdrage aan De Groene heb ik het nog eens dubbel beseft hoezeer wij iemand hebben gemist, die te zeggen heeft wat U denkt en over uw pen beschikt.

De plannen bij Muziekbelangen hebben ook grootere vormen aangenomen. Of die te verwezenlijken zullen zijn, hangt mede af van het feit of de nieuwe regeering die we krijgen inzake kunst een even ruim standpunt zal innemen als de thans demissionnaire. Maar ik hoop U thans spoedig over een en ander eens te kunnen spreken.

Met mijn hartelijke groeten

Uw

Paul F. Sanders

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA