MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19421103 Matthijs Vermeulen aan Thea en Joanna Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Thea en Joanna Diepenbrock

Louveciennes, 3 november 1942

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

3 november 1942

Beste Thea, Beste Joanna,

Even een woordje van dank, Thea, voor je kaart van 20-10. Dat die compositie van je vader in Gouda "weerwerk" (wat een uitstekende uitdrukking! het staat in Van Dale, doch niet in dezen zin!!) gemaakt heeft, zou me liever en kostbaarder zijn, dan welke andere emoties ook op het oogenblik, vooral op een slechte piano. Defunctus adhuc loquitur, zooals Titurel in Parsifal. Merci. Merci ook voor je goede bezorgdheid. Wij hebben nog niets ontvangen, doch dat komt wel. Hout op den pof koopen bestaat niet meer; ook niet hout met boter bij den visch! Wij hebben geen andere stook voor dezen winter dan het hout van ons "park". Het is echter niet deze winter die moeilijk zal zijn, doch die hierna. Ik heb daarom mijn kachel nog niet aangemaakt. Wat wij l'été de Saint Martin noemen is dit jaar mild en genadig. Er loopt nog een lieveheersbeestje over mijn ruiten; goed teeken. Het is niet "gezellig" bij me, maar lang niet onhoudbaar. Mijn lichamelijke temperatuur overigens is veel beter dan vorig jaar. Ik heb niet meer dat mieserige gevoel van huiver tusschen de schouderbladen , en ik kan slechts wenschen dat het jullie even goed gaat. Het werk vordert regelmatig, doch, dunkt me, hoe langer hoe langzamer. Het lijkt me soms alsof mijn arbeidskracht vermindert. Daar staat tegenover dat ik me hoe langer hoe zwaardere eischen stel. Mijn harmonisch systeem is totaal getransformeerd. Het groote probleem blijft waar men in dezen tijd het noodige, het onmisbare enthousiasme moet vandaan halen. Muziek componeeren wordt een ware de profundis, in de eigenlijkste beteekenis. Enfin, de hoofdzaak is dat het nog loopt.

Haast je niet voor je brief dien je belooft. Het heeft den tijd; hoe graag ik je ook lees; een kaart is voldoende. Hier maken allen het goed. Met veel hartelijks,

uw toegenegen

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA