MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19420810 Anny Vermeulen-van Hengst aan Marie van der Meulen

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 10 augustus 1942

10.VIII.42.

Lieve Marie, hoe is 't ermee? Hier is alles wel. Thijs vordert gestadig aan z'n 5de symphonie. En hij ziet er porties beter uit. Anny bij de Augustinen in Angers voelt zich heel gelukkig, doch ze denkt er toch niet aan om in de orde te gaan. Sinds 10 Juni is ze er. En sinds 6 Juli is Josquin werkzaam a/d Bibl. Nationale in de boeken-afdeeling, de verdienste is klein maar het bevalt hem. Thijs kan zoodoende veel lezen wat hem interesseert. Donald heeft her-examen in Oct. Hij heeft weer te veel bijwerkjes gedaan net als verleden jaar. Nu helpt hij mij in huis en tuin, en doet natuurlijk nog karweitjes hier en daar om wat zakgeld te hebben. Van Roland goede berichten. Hij is sinds begin Juni in het tuindersvak, wat hem ook goed bevalt. Een aantal veranderingen dus zooals je ziet, doch die een goeden kant hebben. Schrijf nu eens spoedig een keertje. We antwoordden nog op je laatste schrijven, doch wanneer dat was ben ik vergeten. Thijs schreef over de seringen en de schommel in de Valerius. Sinds niets van je gehoord. – Anny werkt daar in de lingerie en heeft het er erg kalm. Warm klimaat en mooie stad. Nu dag, 't beste, hartelijk gegroet door allen en omhelsd door Thijs en je Anny.

briefkaart

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA