MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390706 Elisabeth Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk aan Anny Vermeulen-van Hengst

Elisabeth Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk

aan

Anny Vermeulen-van Hengst

Amsterdam, 6 juli 1939

6 Juli 1939

Lieve Mevrouw,

Wij waren werkelijk ontroerd, toen wij gisterenavond het blauwe pakje ontvingen en bij het openen de snoezige roosjes zagen liggen. Ze zijn voorzichtig in een bakje met water gevleid en nu moest u ze zien! Ze staan vóór mij in een mooi glas, frisch en kleurig, alsof ze zóó uit uw tuin komen, geheel ongerept en met alle charme van de echte natuur.

Hartelijk danken wij u en uw man voor dezen groet, die spreekt van vriendschap en medeleven en die ons zeer heeft verblijd!

Ik prijs me gelukkig, dat Maneto in mei haar feest gaf, zoodat ik het kon bijwonen en er mooie herinneringen aan bewaren, het zou nu niet meer gaan.

Mocht ik niet meer herstellen, dan beveel ik mijne kinderen in uw beider vriendschap aan.

Met gedachten van innigen dank, ook namens Joanna en Thea, druk ik u en uw man de hand.

Elisabeth Diepenbrock

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA