MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390528 Anny Vermeulen-van Hengst aan Jan en Ada van Gilse

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Jan van Gilse

 

Louveciennes, 28 mei 1939

 

Zondagmorgen. 28 Mei 1939. "La Bicoque". Tél. 123

Lieve Mevrouw en Mijnheer van Gilse,

Nu durf ik niet meer met een brief aankomen die Uw tijd zoo onbescheiden in beslag neemt! Maar de wàrme dank die ik U beiden hierbij uit voor de vriendelijke ontvangst tijdens de afgeloopen dagen is op deze kaart even oprecht als in een brief. Ik had nauwlijks durven hopen dat Thijs, en ook ik, zoo zonder eenige "droesem" terug zouden mogen blikken op een eerste auditie van zijn 3de. Is het niet een wonder dat alles nog zoo goed is kunnen terecht komen? Inderdaad, zonder Eduard van Beinum had Thijs geloof ik alle hoop kunnen laten varen een aannemelijke vertolking te hooren van zijn muziek. Wanneer natuurlijk de omstandigheden voor Thys voordeeliger geweest waren, ik meen wanneer hij als Mahler genoeg repetities had mogen vragen, wanneer hij ronduit had mogen aangeven wat hij wenschte, wanneer hij evenals Mahler al vooruit de "achting" van 't orchest had, dan was deze 1e auditie nog beter uitgevallen. Doch in aanmerking nemend al de omstandigheden die nu niet uit te schakelen waren is het werkelijk een bijzondere beschikking van 't lot geweest dat Van Beinum deze symphonie dirigeerde. En daarvoor weer is aan Maneto in de allereerste plaats een warme en oprechte dank te zeggen door den componist, èn door zijn vrouw die altijd in hem geloofde. Thijs zal U spoedig schrijven, maar ik ben altijd wat vlugger met de pen, helaas soms te vlug, hè, om de menschen te vervelen!!! Maar nu mocht ik het toch niet nalaten en ik hoop U beiden nog eens terug te zien. Vriendelijke groeten voor U beiden en Uw zoon, van ons beiden.

Anny Vermeulen-van Hengst.

 

briefkaart

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto