MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19311015 Julius Hijman aan Anny Vermeulen-van Hengst

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Julius Hijman

Berlijn, 15 oktober 1931

Berlin-Schmargendorf, 15 October 1931

bij Kade, Davoserstrasse 21.

Zeer geachte Mevrouw Vermeulen,

Het Berliner Sinfonie Orchester, onder leiding van Dr. Ernst Kunwald en Dr. Frieder Weismann, geeft dezen winter een reeks concerten met premières van moderne muziek. De Ned. Ver. voor hedendaagsche Muziek heeft de gelegenheid om daarin minstens één nederlandsch werk te laten opvoeren, en heeft derhalve de inzending van partituren tot 1. November a.s. aan het Secretariaat (onze vriend Ruyneman) opengesteld.

Aangezien deze partituren van hem aan mij gezonden worden en ik ze den dirigenten voorleg, die alleen de beslissing over de keuze hebben, kunt U een partituur van Uw echtgenoot even goed direct aan mij zenden, daar de Vereeniging zich zeer verheugen zou, wanneer de keuze daarop zou vallen.

Ik hoop dus tegen het einde van deze maand een zulke zending van U tegemoet te mogen zien. Voorloopig is alleen de partituur voldoende, stemmen gelieve U nog te behouden.

Met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

Uw dienstwillige

Julius Hijman

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA