MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19170522 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Greshoff

Amsterdam, 22 mei 1917

Dinsdagavond 22 Mei 1917.

Brave Jan,

Eene keelaandoening, welke mij heden nacht heeft overvallen, verhinderde mij om mijn kalmen plicht te komen volbrengen en hield mij in huis, waar de dag traag was. Ik zal waarschijnlijk ook den Woensdag noodig hebben voor mijn herstel, wat je ondertusschen geenszins behoeft te verontrusten.

Met vriendelijke groeten

De brave Thijs.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum