MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19160207 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Greshoff

Amsterdam, 7 februari 1916

7 Februari [19]16

Waarde Heer Greshoff,

Is het niet mogelijk dat ik U Donderdagmiddag spreek om enkele positieve onderhandelingen te voeren over medewerking?

Gaarne eenig bericht

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum