MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19151101 Matthijs Vermeulen aan Willem Mengelberg-afschrift

Matthijs Vermeulen

aan

Willem Mengelberg

Amsterdam, 1 november 1915

Amsterdam 1 November 1915

Maandagmorgen

3de Weteringdwarsstr 20I

Zeer vereerde Heer Mengelberg,

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen de partituur van het werk waarover ik U schreef. De voordrachtsteekens zijn slechts schematisch genoteerd om de lectuur van een manuscript niet te verzwaren. Ook de cijfers der replieken ontbreken nog.

Ik hoop dat U de goedheid wilt hebben om mij niet te langen tijd zonder bericht te laten en teeken met de meeste hoogachting

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

afschrift in inkt; de verzonden brief is niet in het Mengelberg-archief bewaard gebleven

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA