MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19151027 Matthijs Vermeulen aan Willem Mengelberg

Matthijs Vermeulen

aan

Willem Mengelberg

Amsterdam, 27 oktober 1915

Amsterdam Woensdagavond

27 Oct 1915 – 3de Weteringdwarsstr 20

Zeer Vereerde Heer Mengelberg,

Vriendelijk dank voor Uw antwoord op mijn schrijven. Ik zou gaarne Uwe toestemming hebben om U de partituur na eene repetitie even te toonen, want ik twijfel er niet aan of U zult bij 't eerste gezicht merken, hoeveel moeite U 't werk waard is. Ik hoop ook dat U me de hardste critiek niet zult sparen als dit noodig is. Mocht U geen tijd hebben zend U mij dan weg, doch ik zal zoo vrij zijn te trachten om U Vrijdag a.s. in het Concertgebouw te spreken. Het zou me veel genoegen doen, wanneer U mij de desillusie van een jaar wachten wilde achterwege laten; het zal me 't meest genoegen doen, als U me veroorlooft met U kennis te maken.

Met de meeste Hoogachting

Uw Dw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut

tevens afschrift: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA