MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19040810 Matthijs Vermeulen aan Superieur Seminarie van Thieu

Matthijs Vermeulen

aan

Superieur van het Seminarie van Thieu

Heeswijk, augustus 1904

[begin ontbreekt]

Sinds lange tijd gevoel ik een sterke neiging tot de orde der Jezuïeten en daarom wilde ik zeer gaarne met mijn broer na zijn vakantie mede naar Thieu vertrekken. Ik heb God en zijne Heilige Moeder veel gebeden om hun zegen te storten over mijn besluit. Van Christiaan heb ik wel gehoord dat het reglement er veel strenger is dan hier, maar ik ben ten volle bereid om al die offers groot en klein aan den goeden God te brengen. Dit jaar heb ik de vierde klas afgemaakt en daar ik nog ieder jaar de eerste ben geweest van mijn klas, meen ik te mogen verwachten dat ik in Thieu op de 4de klas zal komen. De Franse taal spreek ik nog wel niet zeer vlug, maar dat zal ik spoedig leeren. Ook ben ik een groot liefhebber van muziek, ik heb de harmonieleer reeds doorgewerkt en ben nu bezig aan de compositieleer. Ook kan ik piano spelen. Zou ik deze mooie studie op uw school voort mogen zetten?

[slot ontbreekt]

origineel verloren gegaan; gepubliceerd in Christian van der Meulen Matthijs Vermeulen / zijn leven, zijn muziek, zijn proza (Nieuwkoop 1982), 42