Tijdsduur Zevende symfonie - aug 1965

In augustus 1965 heeft Vermeulen enkele poëziebundels van Dèr Mouw doorgelezen op zoek naar gedichten die hij op muziek kon zetten. Hij vond vele klanken die hij niet goed zingbaar oordeelde (zie brief aan Philip Treffers dd 29 augustus 1965). Hij koos nochtans vier gedichten uit: II pag. 126, 127, 128 en I pag. 8. Daaronder en op verso berekende hij de tijdsduur in minuten en secondes van de Zevende symfonie.