Notitie 25 oktober 1945

Notitie 25 oktober 1945

1    leven-in-vorm geluk voor de ziel
2    eerste seconde Scheppende Geest
3    analyse van het onorganische: zijn Intelligentie
4    analyse van het levende: zijn Psyche
5    de doelloze broed-machine
6    verschijning van den mensch
7    radicale revolutie in het Heelal: de moreele waarden
8    beredeneerde bewijzen van ziel, geest, onsterfelijkheid
9    Het Hiernamaals: Wat is de Daad?
Een serie trillingen
    2 hypothesen
10    Eeuwige straf, eeuwige belooning (Hel – Hemel)
        onaanvaardbaar
11    Dus Reïncarnatie. Bewijs
12    twee bezwaren weerlegd
13    In het Hiernamaals is de gelukkige ziel gelukkig
14    Bewijs van den Scheppenden Geest
15    Verhouding tusschen Scheppenden Geest en mensch; mechanisme der verbinding
16    Toekomst van Geest en Ziel
17    De twee momenten waaruit deze gedachten ontsprongen.

(Langs deze puntsgewijs opgesomde lijnen werkte Vermeulen in zijn uitvoerige brief aan Thea Diepenbrock van 26-31 oktober 1945 zijn filosofische gedachten nader uit.)