Notitie 1950

Er zijn 3 manieren om muziek voor te dragen:
1    de technisch approximatieve
2    De technisch exacte (als of men haar fotograferen zou)
3    de levende, de expressie, de dramatisch, de handelen
    Waar nog verschillende nuances zijn.
    gelijk er vele manieren zijn in de voordracht van een tekst.
Er zijn componisten van zeer gemakkelijke expr. zoals Brahms,
van zeer moeilijke zoals Bruckner en Mozart
van beurtelings moeilijk en gemakkelijk zoals Beethoven en Bach
die veel van het vernuft vragen, veel van het psychisme.
Dirigenten der vorige generatie weten dit niet. Niet psychologie genoeg bestudeerd
Maar de musici zelf weten het ook niet meer
de psychische kant der muziek die vroeger natuurlijk was, wordt nergens gedoceerd en ging verloren.