MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Suchfilter

 1. 19590220 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds-concept

  Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds Laren, 20 februari 1959 20 febr. 1959 Hooggeachte Heer Mulder, U ontvangt hiernevens, iets later dan ik gedacht had, een exemplaar

 2. 19590204 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds-concept

  Matthijs Vermeulen (J.H. Mulder) aan Prins Bernhard Fonds Laren, 4 februari 1959 4 Febr 59 Hooggeachte Heer Mulder, Uw schrijven van 31 Jan., meldend dat mijn stipendium met

 3. 19561119 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds-concept

  Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds Laren, 19 november 1956 Laren 19 Nov. 1956 [aanhef ontbreekt] Met diepe vreugde vernam ik uit Uw schrijven van Zaterdag 17 deze

 4. 19580305 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds-concept

  Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds Laren, 5 maart 1958 5 Maart Zeer Geachte Heer Mulder, Tot mijn grote spijt heeft een pijnlijke ongesteldheid in beide handen mij t

 5. 19560910 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds-concept

  Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds Laren, 10 september 1956 10 Sept. Het schrijven ener symphonie voor groot orkest. De arbeidstijd die voor de tenuitvoerlegging van