MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Suchfilter

  1. 19560302 S.J. van Lier aan Matthijs Vermeulen

    S.J. van Lier aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 2 maart 1956 Amsterdam, 2 Maart 1956. Mijnheer, Vergun mij, als lid van de Kunstkring, U te zeggen, hoezeer ik van Uw Passacai

  2. 19560309 Matthijs Vermeulen aan S.J. van Lier-concept

    Matthijs Vermeulen aan S.J. van Lier Amsterdam, 9 maart 1956 9-3-56 Zeer Geachte Heer van Lier, Mede namens mijn vrouw betuig ik U onze hartelijke dank voor het blijk van waa