MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Suchfilter

 1. 19481227 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  Frederic von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 27 december 1948 Amsterdam, 27 December 1948 Zeer Geachte Heer Vermeulen, Tegen het einde van het jaar krijg ik altijd du

 2. 19560110 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen - dedicatie-afschrift

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 10 januari 1956 A Monsieur F. von Eugen, par qui ce livre a commencé et existe, en témoignage de ma reconnaissance pr

 3. 19490101 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen - concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 1 januari 1949 Zeer Geachte Heer Von Eugen, Uw veronderstelling dat ik op Uw "zondenregister" van het vorig jaar geboekt zou

 4. 19470426 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 26 april 1947 Zeer Geachte Heer Van Eugen, Het is een groote voldoening voor mij U te kunnen melden dat het boek waartoe U m

 5. 19470624 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 24 juni 1947 24 Juni Zeer Geachte Heer van Eugen, De spontane woorden, welke U mij zendt na lezing van mijn manuscript, h

 6. 19490419 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, [19] april 1949 Zeer Geachte Heer V. E Het gaf mij een gevoel van grote voldoening Uw waardeerende woorden te lezen over het

 7. 19461113 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 13 november 1946 Zeer Geachte Heer v. E. Tot mijn werkelijke voldoening kan ik U op Uw briefje van dezen morgen antwoorden d

 8. 19500615 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 15 juni 1950 15 Juni 1950 Zeer Geachte Heer Von Eugen, Toen ik Uw verheugend briefje kreeg van 25 Mei, met Uw uitnodiging

 9. 19470530 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-afschrift

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, [eind mei] 1947 Zeer G H V E Ziehier het boek. Inderdaad, gelijk U in Uw vorig briefje veronderstelt, heb ik er lang over na

 10. 19500107 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, ± 7 januari 1950 Zeer Geachte Heer Von Eugen, Deze week van het beginnend jaar mag niet voorbijgaan zonder dat ik U een teke