MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Suchfilter

  1. 19630220 Matthijs Vermeulen aan Will Eisma-concept

    Matthijs Vermeulen aan Will Eisma Laren, ± 20 februari 1963 Zeer Geachte Heer Eisma, Uw goede wensen hebben mij werkelijk verheugd, en juist omdat zij komen van een vertegenwoor

  2. 19630212 Will Eisma aan Matthijs Vermeulen

    Will Eisma aan Matthijs Vermeulen Hilversum, 12 februari 1963 Hilversum, 12 februari 1963 Zeer Geachte Heer Vermeulen, Hoewel ik U niet persoonlijk ken, wil ik toch niet nala