MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Suchfilter

 1. 19480130 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 30 januari 1948 30 Januari 1948 Geachte Heer Vermeulen, Op de laatste bestuurs-vergadering zijn de werkzaamheden van Uw Commissie u

 2. 19471115 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 15 november 1947 15 November 1947. Geachte Heer Vermeulen, Zoals de heer Tiggers U al heeft medegedeeld, meent het bestuur de werkza

 3. 19490520 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 20 mei 1949 20 Mei 1949. Geachte Heer Vermeulen, Gaarne voldoen wij aan Uw verzoek U na het aanbrengen van de verbeteringen in de p

 4. 19471209 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 9 december 1947 9 December 1947 Mijnheer, Bijgaand hebben wij het genoegen U als aangeslotene van Donemus, ons contract in duplo ter

 5. 19490809 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 9 augustus 1949 9 Augustus 1949. Geachte Heer Vermeulen, Daar wij de nog in Uw bezit zijnde drukproeven van Uw 5de Symphonie dringe

 6. 19480127 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 27 januari 1948 27 Januari 1948 Geachte Heer Vermeulen, Daar Mejuffrouw Bosmans nog ziek is, zal de vergadering van de Bibliotheek-

 7. 19530402 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 2 april 1953 2 April 1953 Zeer geachte Heer Vermeulen, Mogen wij U nog eens vragen of U al gereed gekomen bent met de wijzigingen di

 8. 19471125 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 25 november 1947 25 Nov. 1947 Geachte Heer Vermeulen, de volgende week Dinsdag 2 December zou ons bestuur graag een bespreking hebben m

 9. 19490322 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 22 maart 1949 22 Maart 1949 Geachte Heer Vermeulen, Na Uw bezoek op 11 dezer ben ik de kwestie inzake Uw 4e en 5e Sinfonie met Flip

 10. 19490915 Donemus aan Matthijs Vermeulen

  Donemus aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 15 september 1949 15 September 1949 Geachte Heer Vermeulen, Zoudt U vanmiddag zo spoedig mogelijk even bij ons kunnen komen, daar e